Anunțuri și evenimente

Anunț concurs recrutare „consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Achiziții Publice”

Fișă post consilier Achiziții Publice

Formular de înscriere

Anunț cu rezultatele finale la concursul de ocupare a funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glogova-Compartimentul Juridic.

Anunț referitor la punctajul obținut la proba ”interviu” din data de 10.05.2019 de candidatul pentru ocpuarea funcției publice de execuție de consilier juridic

Anunț referitor la punctajul obținut la proba scrisă din data de 10.05.2019 de candidatul pentru ocpuarea funcției publice de execuție de consilier juridic

Anunț rezultat selecție

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Juridic