Anunțuri și evenimente

Anunț concesiune teren extravilan

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satul Cleșnești, comuna Glogova”

Anunţ concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post contractual temporar-vacant de muncitor calificat, treapta I

Anunț concurs recrutare consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Achiziții Publice

Anunț concurs recrutare auditor, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Audit Public Intern

Anunt implementare proiect ,,Reabilitarea moderata Scoala Primara Invatator Nicolae Caranda, comuna Glogova, judetul Gorj” .

Anunt implementare proiect ,,Reabilitarea moderata a sediului Primariei, comuna Glogova, judetul Gorj”.

Comunicat de presa

Rezultat final concurs

Rezultat proba interviu

Rezultat proba scrisa

Rezultat selectie dosare

Anunt concurs recrutare inspector clasa I grad profesional asistent compartimentul stare civila

Rezultat final la concursul de ocupare a funcţiei publice temporar vacante de inspector, clasa I, Asistenţă socială – 16.06.2021

Rezultat interviu 16.06.2021

Rezultat probă scrisă din 16.06.2021

Rezultat selecție dosare

Anunț concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Asistență socială

Anunț rezultate finale la concursul de ocupare a funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glogova – Compartimentul Financiar, Contabilitate, Taxe și Impozite

Anunț rezultate obținute la proba interviu din 19.04.2021

Anunț cu punctajul obținut la proba scrisă din 16.04.2021 de către candidații pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glogova – compartimentul Financiar, Contabilitate, Taxe și Impozite

Rezultat selecție dosare concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție inspector, clasa I, grad asistent, din data de 16.04.2021 – proba scrisă.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Glogova, pe perioadă nedeterminată – inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite.

Comunicat tichete educaționale

Rezultat concurs final

Rezultate interviu

Erată anunț rezultate

Anunț cu punctajul obținut la proba scrisă din 12.03.2020 de către candidații pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, grad profesional debutant, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glogova – compartimentul Achiziții Publice

Rezultat – selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, din data de 12.03.2020 – proba scrisă.

Anunț concurs recrutare „consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Achiziții Publice”

Fișă post consilier Achiziții Publice

Formular de înscriere

Anunț cu rezultatele finale la concursul de ocupare a funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glogova-Compartimentul Juridic.

Anunț referitor la punctajul obținut la proba ”interviu” din data de 10.05.2019 de candidatul pentru ocpuarea funcției publice de execuție de consilier juridic

Anunț referitor la punctajul obținut la proba scrisă din data de 10.05.2019 de candidatul pentru ocpuarea funcției publice de execuție de consilier juridic

Anunț rezultat selecție

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Juridic